Časté otázky a odpovede

Pravidelnou údržbou sa dosiahne všestranná spokojnosť užívateľov a dlhá životnosť  našich výrobkov

Postup stavebných prác alebo kedy namontovať stavebno – stolárske výrobky?

  • Eurookná  odporúčame montovať po ukončení tzv. mokrých procesov na stavbe /t.j. potery, omietky/.
  • Interiérové  dreve  odporúčame montovať po položení podláh a vymaľovaní.
  • Drevené  schodiská odporúčame montovať po položení podláh.
  • Pri dodržaní  nami doporučených termínov garantujeme funkčnosť a kvalitu našich výrobkov.

Čo spôsobuje orosovanie okien?

Vznik problému:
Neustále sa skvalitňujúce vlastnosti okien (najmä tepelnoizolačné vlastnosti) prinášajú so sebou aj požiadavky na iný režim ich užívania, odlišný od toho, ktorý doteraz pretrvával.
K orosovaniu okien dochádza najmä pri nízkych teplotách v exteriéri. Čím je vyšší rozdiel teploty medzi exteriérom a interiérom, tým pri nižšej povrchovej teplote skla nastáva prirodzený fyzikálny jav – kondenzácia vodných pár. Čím je nižšia výmena vzduchu, tým je vyššia relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu v zimnom období. Celé orosovanie nie je dôkaz nekvality okna, ba práve naopak, v mnohých prípadoch je to dôkaz kvality dobre tesniaceho okna.

Faktory ovplyvňujúce rosenie okien:

Nevhodné  umiestnenie telepného zdroja
Vo vykurovaných miestnostiach teplý vzduch stúpa zo zdroja tepla kolmo hore až  k stropu miestnosti, kde sa ochladí a následne klesá dolu. Ak je zdroj tepla /radiátor/ umiestnený po oknom, teplý vzduch stúpa popri okne a ohrieva okennú tabuľu, čím sa kondenzácia obmedzuje. Ak je však zdroj tepla umiestnený na inom mieste, okenná tabuľa ostáva chladná, jej teplota sa pri chladnom počasí približuje k rosnému bodu a od stropu klesajúci vzduch sa na nej ochladzuje.

Nevhodné  umiestnenie okien
Okná na severnej, severovýchodnej a severozápadnej strane sa zarosujú častejšie ako okná na juhu, juhozápade a juhovýchode. Súvisí to so slnečným žiarením, ktoré tak isto vplýva na povrchovú teplotu skla. Okná, ktoré sú celý deň v tieni majú nižšiu teplotu, sú teda menej odolné pred kondenzáciou.

Nedostatočné  vykurovanie a vetranie
Pre dobrú  vnútornú klímu obytného prostredia je nevyhnutné docieliť vetraním ustálenú relatívnu vlhkosť vzduchu v rozmedzí 40 – 60 % pri teplote 20 – 22 0C. Schopnosť prijímania vody vzduchom klesá jeho teplotou. Na túto vlastnosť je nevyhnutné myslieť ja v zimnom období, keď chceme v nočných hodinách výrazne obmedziť vykurovanie a tým znížime teplotu vzduchu ako i povrchov obvodových konštrukcií. V takomto prípade dochádza taktiež ku kondenzácií vodnej pary a roseniu na oknách. Otvorenie tzv.  „ventilačky“   je v zimnom období najhorší spôsob vetrania. Výmena vzduchu prebieha pomaly, okno musí byť preto otvorené dlhú dobu. Teplo z miestnosti uniká podstatne dlhšie ako pri intenzívnom vetraní, steny sa ochladzujú a čerstvý vzduch sa len pomaly zohrieva. Oveľa účinnejšie a úspornejšie je intenzívne vetranie otvorením okenných krídel dokorán na cca 5 až 8 minút. Je to potrebné urobiť niekoľkokrát za deň, najmä však pred spaním.
K orosovaniu prispieva aj montáž interiérových žalúzií, ktoré obmedzujú prúdeniu vzduchu popri skle, často sa stretávame s tým, že ne radiátoroch pod oknami sú odparovače a na vnútorných parapetoch kvety…..

Častý problém u novostavieb
– okná sa montujú pri hrubej stavbe, dokončovacie práce a mokré procesy /murovanie, omietanie, potery/ v interiéri prebiehajú v zimnom období v uzatvorenom priestore, čo zvyšuje akumulovanú vlhkosť v murive. Vplyvom zateplovacích systémov významne rastie difúzny odpor plášťa stavby čo má za následok až niekoľkoročné vysýchanie novostavby do jeho rovnovážneho stavu a s tým súvisiacu interiérovú vlhkosť.
U rekonštrukcií
– s výnimkou zavlhnutých budov osádzame okná do suchého rovnovážneho prostredia. Nové okná je správne umiestniť zhruba do polovice hrúbky obvodového plášťa, t.j. často do miesta pôvodne vnútorného špaletového okna a zvonku detail napojenia zatepliť.
V oboch prípadoch však platí jedno. Rozhodujúca je kvalitná izolácia najmä v miestach prirodzených tepelných mostov /kúty a miesta s prestupom tepla/.
V drvivej väčšine prípadov, keď užívatelia kvalitných okien poukazovali na ich „nekvalitu“ z dôvodu nadmerného orosovania stačilo upraviť režim vetrania a problémy zmizli. Problémom však ostáva skutočnosť, že takmer každý užívateľ okien je presvedčený o tom, že práve on vetrá až priveľa.

Dôležité  je, aby pochopili, že nie je dôležité  vetrať veľa ale účinne. Paradoxom je, že väčšine prípadov je orosovanie okien dôkazom kvality okna /t.j. okno dobre tesní/. 

Aká  je príčina vzniku relatívnej vlhkosti v interiéri?

  • dýchaním (denne 1-2 litre vody)
  • varením (denne 2 litre/ 4 členov)
  • kúpaním, praním, pestovaním kvetov (denne do 3 litrov pri 4 člennej rodine)

To znamená  cca 6 litrov vody denne na 4-člennú rodinu, čo je za mesiac 6 litrov x 30 dní =180 litrov. Vlhkosť ešte stúpa ak sa v byte suší bielizeň.

Vytekanie živice – je to chyba alebo….?

U stavebno – stolárskych výrobkov umiestnených najmä v exteriéri vyrobených väčšinou z ihličnatých drevín dochádza k vytekaniu živice. V dôsledku čoho sa vytvárajú žltkasté škvrny viditeľné hlavne na exteriérových plochách výrobkov. Tento jav nastáva hlavne u týchto ihličnanov: borovica, smrek, smrekovec /červený smrek/ a červené meranti. Malé výtoky živice sú prirodzené a v zásade nepredstavujú žiadne chyby. Odstraňujú sa po úplnom vytečení a zaschnutí technickým benzínom. Následne sa povrch ošetrí prípravkom na údržbu okien /balzam/.

Ako sa správne starať o naše výrobky?

Je potrebné  sa o stavebno – stolárske výrobky dôkladne starať, aby sa predĺžila ich životnosť a zamedzilo sa tým zbytočným reklamáciám. Pravidelnou údržbou sa dosiahne všestranná spokojnosť užívateľov a dlhá životnosť výrobkov.

Čistenie
pri čistení  okien je nutné neobmedzovať sa iba na sklá, ale rozšíriť  čistenie na celý povrch. Týmto sa odstránia stopy smogu, kyslých dažďov a prachu, ktoré deštruktívne pôsobia na povrchovú úpravu a teda znižujú jej ochrannú funkciu. Aby pri čistení okenných rámov nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy, odporúčame použiť vodu s pridaním neutrálneho čistiaceho prostriedku. Treba sa vyhýbať agresívnym čistiacim prostriedkom, ktoré by mohli napadnúť povrch.

Ošetrovanie drevených častí
povrchovú  úpravu drevených častí je potrebné pravidelne kontrolovať  a prípadné poškodenia odstrániť čo najskôr. Na oživenie lesku je potrebné 2 x ročne ošetriť drevené časti balzamom /politúrou odporúčanou výrobcom lazúry/ na predĺženie životnosti povrchovej úpravy.

Údržba kovania a kovových častí
kovanie má  charakter malých prevodoviek, ktoré sú navzájom pospájané.  Častým používaním sa opotrebováva ako každé kovanie. Pre zachovanie jeho úplnej funkčnosti a taktiež dlhej životnosti je potrebné minimálne 1 x za rok prečistiť a premazať pohyblivé časti kovania tuhým mazivom. Tak isto sa opotrebovávajú aj závesy, preto je potrebné aspoň 1 x ročne krídlo zvesiť, očistiť od jemných kovových stružlín a tiež premazať tuhým mazivom.

Údržba tesnení
tesnenia je vhodné  čistiť a aspoň 1  x ročne ošetriť silikónovým olejom, aby bola zaručená ich trvalá pružnosť a tým aj tesnosť okien a dverí.