Drevo ako materiál

  • drevo je tradičný  prírodný materiál overený stáročiami
  • drevo je materiál, ktorý si vyžaduje najnižšie energetické a ekologické náklady pri obrábaní, výrobe a taktiež počas celej životnosti
  • drevo má dobré  tepelno – izolačné vlastnosti a nízku objemovú hmotnosť
  • drevo je variabilný materiál na výrobu atypických výrobkov
  • drevo sa dá  použiť v priamom procese recyklovania
  • drevo pri správnom ošetrení a jednoduchej údržbe je jedným z najtrvácnejších materiálov
  • drevo má svojou nenapodobiteľnou kresbou príjemný vzhľad a je ho možné povrchovo upraviť rôznymi spôsobmi
  • drevo je vhodný  materiál na vytvorenie všetkých predstáv o bývaní v interiéri ako i exteriéri, možno ho použiť pri rekonštrukcií historických budov a tiež pri riešení moderných stavieb